پیشنهادات و انتقادات و سئوالات متداول

شرکـت پخش داروگستر نخبگان ( سهامی خاص ) از شرکتهای پخش سراسری فعال در توزیع داروهای انسانی در سراســــر کشور می باشد.این شرکت در سال ۱۳۸۵ ثبت و فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ رسما آغاز نمود. این شرکت با بهرهــمندی از پرسنل کارآمد و توانمد در دپارتمانهای مربوطه و با داشتــــن امکانات گسترده و بهرهبرداری از تد مدیـــــریت روز ، وارد صنعت توزیع دارو شــده و در عرصــــه بازار داروئی کشور در کوتاه ترین زمان ممکن مطرح گردیده است..

فرم ارسال انتقادات و پيشنهادات

 

پاسخ به سئوالات متداول