گالری عکس

 سمینار مدیران شرکت داروگستر نخبگان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

محل برگزاری: جزیره قشم

ششمین سمینار مدیران شرکت داروگستر نخبگان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: شهر رامسر

دومین همایش ناظرین شعب داروگستر نخبگان اسفند ماه سال ۱۳۹۶

محل برگزاری: مجموعه انبارهای دارویی تهران و مرکزی

سومین نمایشگاه ایران فارما

محل برگزاری: مصلای تهران (نمایشگاه ایران فارما)

« 1 از 4 »