تفاوت قیمت روی جلد با قیمت اعلامی دارو تخلف است

تفاوت قیمت روی جلد با قیمت اعلامی دارو تخلف است

مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو ، تاکید کرد: تفاوت قیمت روی جلد با قیمت اعلامی دارو  تخلف است. دکتر اکبر عبدالهی اصل مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدرسازمان غذا و دارو در گفت و گو با ایفدانا، در پاسخ به سوالی که از تفاوت قیمت شربت […]

  • 3 سال, 1 ماه پیش